callpc

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT NĂM 2020 – DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT NĂM 2020 – DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN

  Sáng ngày 30/1/2021, tại Văn phòng Công ty, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Nguyên đã tổ chức chương trình Tổng kết năm 2020 & Khen thưởng các CBNV có thành tích xuất sắc trong công việc.

  Năm 2020 là một năm đầy thách thức không chỉ với Công ty, mà còn với toản bộ nền kinh tế Việt Nam. Dịch CoVid-19 bắt đầu manh nha xuất hiện từ cuối năm 2019 và thực sự bùng nổ vào đầu năm 2020, gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến hầu hết các ngành nghề.

  Trước tình hình đó, bằng sự uy tín của công ty, bằng sự nhiệt tính cố gắng phấn đấu của toàn thể CBNV, Công ty vẫn ghi nhận được một số thành tựu đáng kể.

  Thông qua bài phát biểu tại buổi tổng kết, anh Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Công ty cũng đã chỉ ra những khó khăn Công ty sẽ phải đối mặt trong năm 2021 – năm bản lề để xoay chuyển định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới. Qua đó, Ban lãnh đạo mong muốn toàn thể CBNV sẽ “lên dây cót” cả về thể chất và tinh thần để sẵn sàng đương đầu với những thách thức sắp tới.

  Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại từ buổi tổng kết!

   

  Xem toàn bộ hình ảnh tại đây: Chương trình tổng kết năm 2020 - Dược phẩm Thiên Nguyên