Thử nghiệm Immunevets®

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng Immunevets trong khẩu phần ăn của chim cút

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng Immunevets trong khẩu phần ăn của chim cút

14-05-2020|188

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm sinh học Immunevets® trong khẩu phần ăn của chim cút giúp giảm tỷ lệ phải sử dụng kháng sinh, giảm tỷ lệ bị bệnh, tỷ lệ chết và tăng khả năng sinh sản.

Xem chi tiết
Phần 2 - Cảm nhận của người chăn nuôi sau 2 tháng sử dụng Immunevets®

Phần 2 - Cảm nhận của người chăn nuôi sau 2 tháng sử dụng Immunevets®

15-04-2020|67

Thử nghiệm dùng Immunevets® trên chim cút.

Xem chi tiết
Phần 3 - Ưu điểm của Immunevets® dưới góc nhìn của người chăn nuôi

Phần 3 - Ưu điểm của Immunevets® dưới góc nhìn của người chăn nuôi

15-04-2020|78

Thử nghiệm dùng Immunevets® trên chim cút.

Xem chi tiết
12