callpc

Thử nghiệm Immunevets®

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng Immunevets trong khẩu phần ăn của chim cút (Phần 2)

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng Immunevets trong khẩu phần ăn của chim cút (Phần 2)

20-08-2020|1114

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm sinh học Immunevets® trong khẩu phần ăn của chim cút giúp giảm tỷ lệ phải sử dụng kháng sinh, giảm tỷ lệ bị bệnh, tỷ lệ chết và tăng khả năng sinh sản (Giai đoạn 2).

Xem chi tiết
Phần 8 - Kết quả dùng Immunevets® cho đến khi chim cút xuất chuồng

Phần 8 - Kết quả dùng Immunevets® cho đến khi chim cút xuất chuồng

20-08-2020|832

Chương trình thử nghiệm dùng Immunevets® trên chim cút giai đoạn 2 khi chim cút từ 80 ngày tuổi cho đến khi xuất chuồng.

Xem chi tiết
Phần 9 - So sánh chi phí sử dụng Immunevets® so với thuốc kháng sinh và thuốc bổ

Phần 9 - So sánh chi phí sử dụng Immunevets® so với thuốc kháng sinh và thuốc bổ

20-08-2020|688

Chương trình thử nghiệm dùng Immunevets® trên chim cút giai đoạn 2 khi chim cút từ 80 ngày tuổi cho đến khi xuất chuồng.

Xem chi tiết
Phần 10 - Immunevets® được các trang trại biết đến và sử dụng như thế nào?

Phần 10 - Immunevets® được các trang trại biết đến và sử dụng như thế nào?

20-08-2020|677

Chương trình thử nghiệm dùng Immunevets® trên chim cút giai đoạn 2 khi chim cút từ 80 ngày tuổi cho đến khi xuất chuồng.

Xem chi tiết
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng Immunevets trong khẩu phần ăn của chim cút

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng Immunevets trong khẩu phần ăn của chim cút

14-05-2020|1437

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm sinh học Immunevets® trong khẩu phần ăn của chim cút giúp giảm tỷ lệ phải sử dụng kháng sinh, giảm tỷ lệ bị bệnh, tỷ lệ chết và tăng khả năng sinh sản.

Xem chi tiết
12