callpc

Triết lý kinh doanh

 

 

 

“ĐẠI DƯƠNG XANH” trong nghiên cứu, phát triển và định vị sản phẩm: Tạo ra những sản phẩm dẫn đầu thị trường, hướng tới các phân khúc thị trường mới, vô hiệu hóa cạnh tranh.

“KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM”: Mỗi cán bộ, nhân viên, mỗi phòng ban trong công ty đều là “khách hàng” của nhau; mỗi người phải có trách nhiệm cao nhất đối với khách hàng của mình cũng như của Công ty.

“CHUYÊN NGHIỆP & HỢP TÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN”: Lấy việc hợp tác để phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên là nguyên tắc phát triển hàng đầu. Thiên Nguyên xác định “chuyên môn hóa ở cấp độ công ty” để tập trung khai thác những thế mạnh của mỗi cá nhân và xây dựng đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, phát huy được tối đa khả năng và cả tiềm năng của mình.