callpc

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

 

TẦM NHÌN

Tầm nhìn đến năm 2030, Thiên Nguyên sẽ nằm trong top 3 công ty dẫn đầu trong việc cung ứng các nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên với chất  lượng vượt trội, ứng dụng công nghệ đột phá, góp phần phần tạo ra những sản phẩm có giá trị cho sức khỏe con người và cộng đồng

 

SỨ MỆNH

Tạo ra chuỗi giá trị nhằm cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe dựa trên các điểm mạnh của ngành Đông dược với sức mạnh công nghệ của khoa học phương Tây, tạo ra lợi ích cho cộng đồng.

Chia sẻ lợi ích công bằng cho người lao động, xã hội và các cổ đông.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tin tưởng và đầu tư phát huy tiềm năng con người.

Tập trung xây dựng thương hiệu hàng đầu về nguyên liệu cho ngành chăm sóc sức khỏe.

Kiên định xây dựng văn hóa Công ty đậm đà bản sắc Việt.

Chân thành trong hợp tác để cùng thành công.

Có trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường.

  DMCA.com Protection Status