callpc

Văn hóa

Tại Thiên Nguyên, chúng tôi cam kết đem lại thành công trong sự tuân thủ 5 giá trị Văn hóa. Những nguyên tắc này là bản đồ dẫn đường cho mọi quyết định liên quan đến văn hóa của Công ty:

1. Văn hóa Chuyên nghiệp

Thể hiện sự chuyên môn hoá của từng nhân viên, từng bộ phận và hệ thống quản lý, tác nghiệp được cụ thể hoá một cách rõ ràng  trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Xây dựng tiêu chuẩn

- Xây dựng quy trình

- Đào tạo

- Thực hành

- Đo và cải tiến liên tục

2. Văn hóa Chất lượng

Chúng tôi tận tâm trong mọi hoạt động dịch vụ khách hàng. Các tiêu chuẩn liên tục được xây dựng, cập nhật và cải tiến. Thói quen làm việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng được định hình trong mọi hoạt động của cán bộ nhân viên nhằm thực hiện công việc được giao một cách tốt nhất.

3. Văn hóa Ứng xử theo Nhân, Tín, Trí, Lễ, Nghĩa

Nhân: Mình muốn đứng vững thì làm cho người khác đứng vững; mình muốn thành đạt thì giúp đỡ cho người khác thành đạt.

Tín: Việc làm nhất quán với lời nói.

Trí: Tri thức để suy xét, hành động.

Lễ: Mang tính chất quy định  và kỷ luật tinh thần của cá nhân.

Nghĩa: Chỉ làm và nên làm những việc nhằm duy trì lẽ phải.

4. Văn hóa Dịch vụ Khách hàng

Sự thành công của Khách hàng chính là sự thành công của Thiên Nguyên. Chúng tôi luôn hướng tới cung cấp những dịch vụ tận tâm nhất, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm duy trì sự tin tưởng của Quý khách hàng và giữ vững vị thế dẫn đầu của Thiên Nguyên trên thị trường nguyên liệu Thực phẩm chức năng.

5. Văn hóa Đoàn kết và Chia sẻ

Tinh thần hợp tác là phần tất yếu trong văn hóa công ty. Chúng tôi luôn cố gắng tạo cho đội ngũ của chúng tôi một môi trường làm việc trung thực, cởi mở và là nơi nuôi dưỡng tài năng, khuyến khích sự đổi mới và truyền tải sự tự hào và quyền sở hữu trong công ty.

  DMCA.com Protection Status