Tin Tức Ngành Dược & TPCN

Công nghệ nano là gì? Ứng dụng của công nghệ nano trong đời sống.

Công nghệ nano là gì? Ứng dụng của công nghệ nano trong đời sống.

19-03-2019|8

Công nghệ nano là gì? Ứng dụng của công nghệ nano trong đời sống.

Xem chi tiết
So sánh sinh khả dụng của Silybin phytosome và Silybin trong Silymarin

So sánh sinh khả dụng của Silybin phytosome và Silybin trong Silymarin

16-03-2019|13

So sánh sinh khả dụng của Silybin phytosome và Silybin trong Silymarin

Xem chi tiết
Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P2)

Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P2)

13-03-2019|19

Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P2)

Xem chi tiết
Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P1)

Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P1)

10-03-2019|19

Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (Phần 1)

Xem chi tiết
Mangosteen extract – Chiết xuất Măng cụt và các tác dụng không ngờ

Mangosteen extract – Chiết xuất Măng cụt và các tác dụng không ngờ

04-03-2019|59

Mangosteen extract – Chiết xuất vỏ Măng cụt với những tác dụng không ngờ

Xem chi tiết
Nghiên cứu ảnh hưởng của tổn thương gan lên dược động học của Silybin

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổn thương gan lên dược động học của Silybin

01-03-2019|63

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổn thương gan lên dược động học của Silybin

Xem chi tiết