Tin Tức Ngành Dược & TPCN

Cao khô hạt dẻ ngựa - Horse Chestnut Extract

Cao khô hạt dẻ ngựa - Horse Chestnut Extract

01-06-2020|60

Cao khô hạt dẻ ngựa - Horse Chestnut Extract

Xem chi tiết
Chiết xuất phan tả diệp - Senna Dry Extract

Chiết xuất phan tả diệp - Senna Dry Extract

25-05-2020|80

Chiết xuất phan tả diệp - Senna Dry Extract

Xem chi tiết
Chiết xuất thiên môn chùm – Shavatari Extract

Chiết xuất thiên môn chùm – Shavatari Extract

18-05-2020|119

Chiết xuất thiên môn chùm – Shavatari Extract

Xem chi tiết
Tổng hợp các nguyên liệu có tác dụng giảm cân

Tổng hợp các nguyên liệu có tác dụng giảm cân

15-05-2020|109

Tổng hợp các nguyên liệu có tác dụng giảm cân

Xem chi tiết
Tổng hợp các nguyên liệu tpcn có tác dụng làm đẹp da, chống lão hóa

Tổng hợp các nguyên liệu tpcn có tác dụng làm đẹp da, chống lão hóa

04-05-2020|120

Tổng hợp các nguyên liệu tpcn có tác dụng làm đẹp da, chống lão hóa

Xem chi tiết
Goldenseal Extract – Chiết Xuất Hải Cẩu Vàng

Goldenseal Extract – Chiết Xuất Hải Cẩu Vàng

27-04-2020|156

Chiết xuất hải cẩu vàng - Goldenseal extract

Xem chi tiết