Tin Tức Ngành Dược & TPCN

Sự khác nhau giữa berberin nguồn tổng hợp và nguồn tự nhiên

Sự khác nhau giữa berberin nguồn tổng hợp và nguồn tự nhiên

25-03-2019|94

Sự khác nhau giữa berberin nguồn tổng hợp và nguồn tự nhiên

Xem chi tiết
Công nghệ nano là gì? Ứng dụng của công nghệ nano trong đời sống.

Công nghệ nano là gì? Ứng dụng của công nghệ nano trong đời sống.

19-03-2019|73

Công nghệ nano là gì? Ứng dụng của công nghệ nano trong đời sống.

Xem chi tiết
So sánh sinh khả dụng của Silybin phytosome và Silybin trong Silymarin

So sánh sinh khả dụng của Silybin phytosome và Silybin trong Silymarin

16-03-2019|69

So sánh sinh khả dụng của Silybin phytosome và Silybin trong Silymarin

Xem chi tiết
Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P2)

Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P2)

13-03-2019|52

Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P2)

Xem chi tiết
Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P1)

Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P1)

10-03-2019|43

Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (Phần 1)

Xem chi tiết
Mangosteen extract – Chiết xuất Măng cụt và các tác dụng không ngờ

Mangosteen extract – Chiết xuất Măng cụt và các tác dụng không ngờ

04-03-2019|125

Mangosteen extract – Chiết xuất vỏ Măng cụt với những tác dụng không ngờ

Xem chi tiết