callpc

Nguyên liệu xương khớp

Tổng hợp các nguyên liệu xương khớp, các nguyên liệu có tác dụng bổ trợ xương khớp an toàn, hiệu quả.

I/ Nguyên liệu xương khớp có chứng minh lâm sàng

nguyên liệu xương khớp ayuflex chiết xuất chiêu liêu

Ayuflex®
Chiết xuất chiêu liêu

nguyên liệu xương khớp polycan

Polycan®
Chiết xuất nấm men đen

nguyên liệu xương khớp primavie

Primavie®
Chiết xuất shilajit tinh khiết

Meriva®
Curcumin phytosome

II/ Nguyên liệu xương khớp khác

Chondroitin sulfate

Glucosamine

Fish Collagen

Collagen type II

Boswellia carterii
Chiết xuất nhũ hương

Boswellia seratta
Cao khô nhũ hương

Devil's claw extract
Chiết xuất móng quỷ

White willow bark extract
Chiết xuất vỏ liễu trắng