nguyen lieu cong nghe sinh hoc

Lactobacillus acidophilus – loài vi khuẩn thân thiện

Lactobacillus acidophilus – loài vi khuẩn thân thiện

05-04-2018|1044

Lactobacillus acidophilus từ lâu đã được coi là loài vi khuẩn thân thiện đặt nền móng cho sự phát triển của chế phẩm sinh học probiotic.

Xem chi tiết
12