nguyen lieu cong nghe sinh hoc

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi hữu cơ

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi hữu cơ

14-11-2020|187

Chăn nuôi hữu cơ là một xu hướng mới và là hướng đi tiềm năng trong ngành chăn nuôi nước ta hiện nay. Việc ứng dụng công nghệ sinh học vào ngành chăn nuôi hữu cơ sẽ giúp đem đến những sản phẩm sạch, không kháng sinh, không chất kích thích...

Xem chi tiết
Thoát nghèo nhờ nuôi chim cút

Thoát nghèo nhờ nuôi chim cút

10-11-2020|156

Thoát nghèo nhờ nuôi chim cút và nhân rộng mô hình nuôi chim cút ở nhiều hộ nông dân giúp cải tạo việc làm và cải thiện kinh tế gia đình

Xem chi tiết
Giao lưu cùng Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

Giao lưu cùng Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

21-10-2020|240

Giao lưu văn hóa giữa Công ty CP dược vật tư y tế hải dương và Công ty CP dược phẩm Thiên Nguyên

Xem chi tiết
Bằng chứng khoa học của Immunepath-IP®

Bằng chứng khoa học của Immunepath-IP®

16-06-2018|700

Bằng chứng khoa học của Immunepath-IP®

Xem chi tiết
Tại sao nên tăng miễn dịch bằng Immunepath-IP®?

Tại sao nên tăng miễn dịch bằng Immunepath-IP®?

10-05-2018|651

Tại sao nên tăng miễn dịch bằng Immunepath-IP®?

Xem chi tiết
Vai trò của chất trợ sinh trong cuộc sống con người

Vai trò của chất trợ sinh trong cuộc sống con người

03-05-2018|766

Chất trợ sinh có vai trò quan trọng trong cuộc sống con người.

Xem chi tiết
12