Kỉ niệm 5 năm thành lập Nhà mày Hồng Bàng

Kỉ niệm 5 năm thành lập Nhà mày Hồng Bàng

Vũ điệu Gà Chíp

 Cán bộ nhân viên Công ty CP Dược phẩm Thiên Nguyên chào mừng 5 năm thành lập Công ty Hồng Bàng