Kỉ niệm 5 năm thành lập Nhà mày Hồng Bàng

Kỉ niệm 5 năm thành lập Nhà mày Hồng Bàng

    Vũ điệu Gà Chíp

     Cán bộ nhân viên Công ty CP Dược phẩm Thiên Nguyên chào mừng 5 năm thành lập Công ty Hồng Bàng