Kỉ niệm 10 thành lập Hệ thống IMC

Kỉ niệm 10 thành lập Hệ thống IMC

    Lễ cắt bánh Mừng sinh nhật 10 năm IMC

     

    Cán bộ nhân viên Thiên Nguyên chào mừng IMC

     

    Tổng giám đốc IMC