Kỉ niệm 10 thành lập Hệ thống IMC

Kỉ niệm 10 thành lập Hệ thống IMC

Lễ cắt bánh Mừng sinh nhật 10 năm IMC

 

Cán bộ nhân viên Thiên Nguyên chào mừng IMC

 

Tổng giám đốc IMC