chiet xuat ke sua

Các nghiên cứu chính đã được thực hiện với Silybin trong Silymarin

Các nghiên cứu chính đã được thực hiện với Silybin trong Silymarin

04-04-2019|185

Các nghiên cứu chính đã được thực hiện với Silybin trong Silymarin

Xem chi tiết
So sánh sinh khả dụng của Silybin phytosome và Silybin trong Silymarin

So sánh sinh khả dụng của Silybin phytosome và Silybin trong Silymarin

16-03-2019|149

So sánh sinh khả dụng của Silybin phytosome và Silybin trong Silymarin

Xem chi tiết
Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P2)

Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P2)

13-03-2019|101

Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P2)

Xem chi tiết
Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P1)

Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (P1)

10-03-2019|112

Các tác dụng được ghị nhận của Silybin trong nghiên cứu cơ bản (Phần 1)

Xem chi tiết
Nghiên cứu ảnh hưởng của tổn thương gan lên dược động học của Silybin

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổn thương gan lên dược động học của Silybin

01-03-2019|154

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổn thương gan lên dược động học của Silybin

Xem chi tiết
Silymarin trợ thủ đắc lực của lá gan

Silymarin trợ thủ đắc lực của lá gan

20-02-2019|233

Silymarin trợ thủ đắc lực của lá gan

Xem chi tiết
12