callpc

Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam

Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam

   

  Giới thiệu:

  Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam do nhà xuất bản Hồng đức phát hành nói về các cây thuốc xung quanh ta và tính năng tác dụng của từng loại cây. Trong cuốn sách này, có rất nhiều loại cây trồng gần gũi với người Việt Nam ta, thiết nghĩ là người Việt ai cũng lên có trong tay cuốn sách để phục vụ cho phòng và chữa bệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để mua cuốn sách quý này. 
  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam là công trình sưu tầm nghiên cứu dược liệu thuốc Nam nổi tiếng của GSTS.Đỗ Tất Lợi. Sau mấy chục năm lăn lộn với việc sưu tầm nghiên cứu dược liệu, GS. TS. Đỗ Tất Lợi đã biên soạn được bộ sách xuất bản lần đầu từ 1962, và đến nay tái bản đã 14 lần (riêng nhà xuất bản y học là 9 lần). Mỗi lần in lại đều được tác giả sửa chữa bổ sung rất thận trọng.

   

  Thông tin sách:

  - Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

  - Tác giả: GS. TS. Đỗ Tất Lợi

  - Sách gồm 3 phần:

  Phần I: Phần giới thiệu chung.
  Phần II: Những cây thuốc và vị thuốc.
  Phần III: Phụ lục.

   

  >> Link download <<