Hướng dẫn tìm tài liệu liên quan đến sản phẩm trên website Thiên Nguyên

Hướng dẫn cách tìm tài liệu liên quan đến sản phẩm trên website Thiên Nguyên

Hướng dẫn cách tìm tài liệu liên quan đến sản phẩm trên website Thiên Nguyên

B1: Truy cập website https://thiennguyen.net.vn/

B2: Tìm kiếm nguyên liệu

Cách 1: Tìm trong danh mục nhóm sản phẩm: Công nghệ sinh học/Hoạt chất nhập khẩu/Cao dược liệu/Nguyên liệu sản xuất TACN

Thiên Nguyên hướng dẫn tìm tài liệu

Cách 2: Gõ tên nguyên liệu cần tìm ở ô Tìm kiếm

Thiên Nguyên hướng dẫn tìm tài liệu 2

B3: Click vào sản phẩm nguyên liệu tương ứng đang tìm kiếm. Tại đây sẽ công bố tất cả các thông tin cơ bản liên quan đến nguyên liệu.

Thiên Nguyên hướng dẫn tìm tài liệu 3

Link các bài viết/tài liệu liên quan đến nguyên liệu được gắn ở phần dưới cùng bài viết

Thiên Nguyên hướng dẫn tìm tài liệu 4

Ngoài ra, Quý khách hàng còn có thể xem thêm danh mục Tất cả các nguyên liệu mà Thiên Nguyên đang phân phối tại trang Tài liệu/Danh mục sản phẩm:

Thiên Nguyên hướng dẫn tìm tài liệu 5

⇒ Xem video: Hướng dẫn tìm tài liệu sản phẩm trên website Thiên Nguyên

Thiên Nguyên - Đồng hành cùng Doanh nghiệp

Nguyên liệu ngành Dược & TPCN