Tin Tức Ngành Dược & TPCN

Sự đột phá về khả năng hấp thụ của Meriva®

Sự đột phá về khả năng hấp thụ của Meriva®

26-04-2018|651

Sự đột phá về khả năng hấp thụ của Meriva® (Curcumin Phytosome) giúp con người sử dụng được những công dụng tuyệt vời của củ nghệ.

Xem chi tiết
Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về Meriva®

Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về Meriva®

23-04-2018|390

meriva và những vấn đề cơ bản

Xem chi tiết
Tiềm năng ngăn ngừa ung thư của tinh nghệ Curcumin

Tiềm năng ngăn ngừa ung thư của tinh nghệ Curcumin

05-04-2018|427

Tiềm năng ngăn ngừa ung thư của tinh nghệ Curcumin

Xem chi tiết
Thực trạng & Giải pháp cho các sản phẩm chứa men vi sinh

Thực trạng & Giải pháp cho các sản phẩm chứa men vi sinh

05-04-2018|281

Thực trạng & Giải pháp cho các sản phẩm chứa men vi sinh

Xem chi tiết
Pregnenolone - Bí kíp của phụ nữ tuổi trung niên

Pregnenolone - Bí kíp của phụ nữ tuổi trung niên

05-04-2018|325

Pregnenolone - Bí kíp của phụ nữ tuổi trung niên

Xem chi tiết
Cà gai leo - Thuốc nam của người Việt

Cà gai leo - Thuốc nam của người Việt

05-04-2018|296

Cà gai leo - Thuốc nam của người Việt

Xem chi tiết