callpc

beta glucan

Lựa chọn nguyên liệu tăng cường miễn dịch như thế nào?

Lựa chọn nguyên liệu tăng cường miễn dịch như thế nào?

10-06-2020|1460

Có những loại nguyên liệu tăng cường miễn dịch nào? Nên lựa chọn loại nguyên liệu nào cho sản phẩm?

Xem chi tiết
POLYCAN® hiệp đồng cùng Glucosamine giúp tăng cường sức khỏe xương khớp

POLYCAN® hiệp đồng cùng Glucosamine giúp tăng cường sức khỏe xương khớp

16-04-2020|1681

Polycan® hiệp đồng cùng Glucosamine giúp tăng cường sức khỏe xương khớp

Xem chi tiết
Tổng hợp các nguyên liệu có tác dụng tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể

Tổng hợp các nguyên liệu có tác dụng tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể

11-02-2020|2335

Tổng hợp các nguyên liệu có tác dụng tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể

Xem chi tiết
Nghiên cứu về tác dụng chống ung thư của Beta glucan.

Nghiên cứu về tác dụng chống ung thư của Beta glucan.

07-11-2019|1199

Nghiên cứu về tác dụng chống ung thư của Beta glucan.

Xem chi tiết
Nguồn gốc của Beta glucan và cấu trúc của nó

Nguồn gốc của Beta glucan và cấu trúc của nó

04-11-2019|3774

Nguồn gốc của Beta glucan và cấu trúc của nó

Xem chi tiết
8 Tác dụng Beta glucan đối với sức khỏe con người

8 Tác dụng Beta glucan đối với sức khỏe con người

26-10-2018|10014

8 Tác dụng Beta glucan đối với sức khỏe con người

Xem chi tiết
12