callpc

ayuflex

Nguyên liệu bổ trợ xương khớp thế hệ mới

Nguyên liệu bổ trợ xương khớp thế hệ mới

09-01-2023|1131

Nguyên liệu bổ trợ xương khớp thế hệ mới

Xem chi tiết
Tác dụng của chiết xuất quả Chiêu liêu (Terminalia chebula) trên bệnh nhân tiểu đường tuýp 2

Tác dụng của chiết xuất quả Chiêu liêu (Terminalia chebula) trên bệnh nhân tiểu đường tuýp 2

12-09-2022|668

Tác dụng của chiết xuất quả Chiêu liêu (Terminalia chebula) trên bệnh nhân tiểu đường tuýp 2

Xem chi tiết
Đoàn chuyên gia của Hãng Natreon sang thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn chuyên gia của Hãng Natreon sang thăm và làm việc tại Việt Nam

04-08-2022|507

Đoàn chuyên gia của Hãng Natreon sang thăm và làm việc tại Việt Nam

Xem chi tiết
Thiên Nguyên đại diện Natreon tham gia lễ ký kết chuyển giao nguyên liệu Ayuflex®

Thiên Nguyên đại diện Natreon tham gia lễ ký kết chuyển giao nguyên liệu Ayuflex®

05-07-2022|768

Thiên Nguyên đại diện Natreon tham gia lễ ký kết chuyển giao nguyên liệu Ayuflex®

Xem chi tiết
Nghiên cứu khoa học về tác dụng của Ayuflex® trên bệnh xương khớp

Nghiên cứu khoa học về tác dụng của Ayuflex® trên bệnh xương khớp

15-03-2021|1885

Nghiên cứu khoa học về tác dụng của Ayuflex® trên bệnh xương khớp

Xem chi tiết
Ayuflex® - Chiết xuất quả chiêu liêu

Ayuflex® - Chiết xuất quả chiêu liêu

27-07-2020|1628

Ayuflex® là chiết xuất quả của cây chiêu liêu.

Xem chi tiết