alzheimer

L-Carnitine: Liệu có phải chỉ có tác dụng giảm cân?

L-Carnitine: Liệu có phải chỉ có tác dụng giảm cân?

04-07-2019|3886

L-Carnitine: Liệu có phải chỉ có tác dụng giảm cân? Những tác dụng khác của L-Carnitine là gì?

Xem chi tiết
Berberin - Tiềm năng trong điều trị Alzheimer

Berberin - Tiềm năng trong điều trị Alzheimer

03-05-2019|1122

Berberin - Tiềm năng trong điều trị Alzheimer

Xem chi tiết
Pregnenolone - Tăng cường chức năng nhận thức ở bệnh nhân Alzheimer

Pregnenolone - Tăng cường chức năng nhận thức ở bệnh nhân Alzheimer

15-01-2019|1226

Pregnenolone - Tăng cường chức năng nhận thức ở bệnh nhân Alzheimer

Xem chi tiết
Có nên sử dụng Meriva® cùng Metformin?

Có nên sử dụng Meriva® cùng Metformin?

23-07-2018|997

Meriva® có tương tác với Metformin không? Có nên sử dụng Meriva® cùng Metformin?

Xem chi tiết
Những điều chưa biết hết về Berberin

Những điều chưa biết hết về Berberin

28-06-2018|1167

Những điều chưa biết hết về Berberin

Xem chi tiết
Cơ chế tác dụng của Meriva® đối với bệnh Alzheimer

Cơ chế tác dụng của Meriva® đối với bệnh Alzheimer

23-05-2018|1282

Cơ chế tác dụng của Meriva® đối với bệnh Alzheimer

Xem chi tiết
12
  DMCA.com Protection Status