alzheimer

Có nên sử dụng Meriva® cùng Metformin?

Có nên sử dụng Meriva® cùng Metformin?

23-07-2018|102

Meriva® có tương tác với Metformin không? Có nên sử dụng Meriva® cùng Metformin?

Xem chi tiết
Những điều chưa biết hết về Berberin

Những điều chưa biết hết về Berberin

28-06-2018|129

Những điều chưa biết hết về Berberin

Xem chi tiết
Cơ chế tác dụng của Meriva® đối với bệnh Alzheimer

Cơ chế tác dụng của Meriva® đối với bệnh Alzheimer

23-05-2018|141

Cơ chế tác dụng của Meriva® đối với bệnh Alzheimer

Xem chi tiết
Dịch chiết bạch quả và ứng dụng lâm sàng

Dịch chiết bạch quả và ứng dụng lâm sàng

21-05-2018|193

Dịch chiết bạch quả và ứng dụng lâm sàng

Xem chi tiết
Thành phần có trong chiết xuất cây bạch quả có tác dụng kỳ diệu gì?

Thành phần có trong chiết xuất cây bạch quả có tác dụng kỳ diệu gì?

21-05-2018|144

Thành phần có trong chiết xuất cây bạch quả có tác dụng kỳ diệu gì?

Xem chi tiết
Top 7 lợi ích vàng cho sức khoẻ của Berberine

Top 7 lợi ích vàng cho sức khoẻ của Berberine

17-05-2018|128

Top 7 lợi ích vàng cho sức khoẻ của Berberine

Xem chi tiết