callpc

berberin tacn

Berberine - Kháng sinh thực vật tiềm năng cho thủy sản

Berberine - Kháng sinh thực vật tiềm năng cho thủy sản

20-07-2018|2329

Berberine - Kháng sinh thực vật tiềm năng cho thủy sản

Xem chi tiết
Công dụng của Berberin trong chăn nuôi

Công dụng của Berberin trong chăn nuôi

07-05-2018|5174

Công dụng của Berberin trong chăn nuôi

Xem chi tiết
Thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn gia súc và giải pháp

Thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn gia súc và giải pháp

05-04-2018|2343

Thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn gia súc và giải pháp

Xem chi tiết
Berberin với bệnh đường tiêu hóa của vật nuôi

Berberin với bệnh đường tiêu hóa của vật nuôi

05-04-2018|16061

Berberin có tác dụng đối với bệnh đường tiêu hóa của vật nuôi như thế nào?

Xem chi tiết