berberin tacn

Berberine - Kháng sinh thực vật tiềm năng cho thủy sản

Berberine - Kháng sinh thực vật tiềm năng cho thủy sản

20-07-2018|406

Berberine - Kháng sinh thực vật tiềm năng cho thủy sản

Xem chi tiết
Công dụng của Berberin trong chăn nuôi

Công dụng của Berberin trong chăn nuôi

07-05-2018|698

Công dụng của Berberin trong chăn nuôi

Xem chi tiết
Thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn gia súc và giải pháp

Thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn gia súc và giải pháp

05-04-2018|391

Thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn gia súc và giải pháp

Xem chi tiết
Berberin với bệnh đường tiêu hóa của vật nuôi

Berberin với bệnh đường tiêu hóa của vật nuôi

05-04-2018|439

Berberin có tác dụng đối với bệnh đường tiêu hóa của vật nuôi như thế nào?

Xem chi tiết