tang hap thu curcumin

Sự đột phá về khả năng hấp thụ của Meriva®

Sự đột phá về khả năng hấp thụ của Meriva®

26-04-2018|778

Sự đột phá về khả năng hấp thụ của Meriva® (Curcumin Phytosome) giúp con người sử dụng được những công dụng tuyệt vời của củ nghệ.

Xem chi tiết
Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về Meriva®

Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về Meriva®

23-04-2018|462

meriva và những vấn đề cơ bản

Xem chi tiết