chong oxy hoa

Cơ chế tác dụng của Meriva® đối với bệnh Alzheimer

Cơ chế tác dụng của Meriva® đối với bệnh Alzheimer

23-05-2018|609

Cơ chế tác dụng của Meriva® đối với bệnh Alzheimer

Xem chi tiết
Giảm tỷ lệ tử vong do ung thư_Tin tức đáng mừng cho căn bệnh nguy hiểm

Giảm tỷ lệ tử vong do ung thư_Tin tức đáng mừng cho căn bệnh nguy hiểm

05-04-2018|529

Từ dữ liệu của Cơ quan Đăng ký Bệnh ung thư thuộc Hiệp hội Ung thư Bắc Mỹ (NAACCR), các nhà nghiên cứu cho biết, tỷ lệ mắc và tử vong của một số bệnh ung thư lớn ở Mỹ đã có xu hướng giảm.

Xem chi tiết