Ngôi nhà Thiên Nguyên

Khiêm tốn và Quyết tâm - Công cụ mạnh nhất để thành công!

Khiêm tốn và Quyết tâm - Công cụ mạnh nhất để thành công!

05-04-2018|362

Khiêm tốn và Quyết tâm - Công cụ mạnh nhất để thành công!

Xem chi tiết
Học cách xây dựng và thực hiện Ước mơ để Thành công

Học cách xây dựng và thực hiện Ước mơ để Thành công

05-04-2018|422

Học cách xây dựng và thực hiện Ước mơ để Thành công

Xem chi tiết
Xây dựng Văn hóa Chất lượng - Nói không với Lỗi - Giải quyết triệt để các Sự Không phù hợp

Xây dựng Văn hóa Chất lượng - Nói không với Lỗi - Giải quyết triệt để các Sự Không phù hợp

05-04-2018|425

Xây dựng Văn hóa Chất lượng - Nói không với Lỗi - Giải quyết triệt để các Sự Không phù hợp

Xem chi tiết
Kỉ niệm 10 thành lập Hệ thống IMC

Kỉ niệm 10 thành lập Hệ thống IMC

05-04-2018|371

Kỉ niệm 10 thành lập Hệ thống IMC

Xem chi tiết
Kỉ niệm 5 năm thành lập Nhà mày Hồng Bàng

Kỉ niệm 5 năm thành lập Nhà mày Hồng Bàng

05-04-2018|308

Kỉ niệm 5 năm thành lập Nhà mày Hồng Bàng

Xem chi tiết
Quản trị Công việc theo Mục tiêu - Công cụ Áp dụng tại Hệ thống IMC

Quản trị Công việc theo Mục tiêu - Công cụ Áp dụng tại Hệ thống IMC

05-04-2018|322

Quản trị Công việc theo Mục tiêu - Công cụ Áp dụng tại Hệ thống IMC

Xem chi tiết