cung ung nguyen lieu

Thiên Nguyên trước thời kỳ hội nhập TPP

Thiên Nguyên trước thời kỳ hội nhập TPP

05-04-2018|486

Trong thời kỳ hôi nhâp TPP, Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Nguyên cùng các đơn vị mở rộng các mặt hàng có nguồn gốc sản xuất trong khối các nước thuộc TPP.

Xem chi tiết