chitosan

Chitosan – Nguyên liệu quý từ vỏ tôm, cua

Chitosan – Nguyên liệu quý từ vỏ tôm, cua

21-06-2018|440

Chất Chitin, tận dụng từ các “rác thải” khi chế biến các thủy hải sản, được dùng để sản xuất ra Chitosan, một nguyên liệu đa năng, quý giá, để chế tạo ra rất nhiều sản phẩm công nghiệp, thương mại, y tế… rất cần thiết cho cuộc...

Xem chi tiết