ASK - Nền tảng trong mọi hoạt động nhân sự

ASK - Nền tảng trong mọi hoạt động nhân sự

Đây chính là nền tảng trong mọi hoạt động nhân sự. Biết được ai là người có khả năng, năng lực để tuyển dụng đầu vào đúng (position), để biết được ai mạnh ai yếu trong quá trình đánh giá và đặc biệt là để phục vụ cho công tác đào tạo phát triển cũng như kế hoạch kế thừa sau nà

Sản phẩm mới

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng
Call: 0947805345
yen.tran@thiennguyen.net.vn
Chat Chat
Hỗ trợ chuyên môn
Call: 0978583273
ly.hoang@thiennguyen.net.vn
Chat Chat